รายละเอียด VIP

จ่ายด้วย “รหัสบัตรเงินสดเท่านั้น” เท่านั้น !!

สนับสนุน VIP ราคาเริ่มต้นที่

= 50 , 90 , 150 , 300 ,

500 , 1000 บาท  

 

( 50 = 3 วัน ) ,  ( 90 = 6 วัน ) , ( 150 = 12 วัน ) ,  

( 300 = 30 วัน ) , ( 500 = 60 วัน ) , ( 1000 = 120 วัน )